Toggle menu

STRATEGICKÝ REGIÓN,
KNOWLEDGE REGIÓN
= MIESTO PRE
PROGRESÍVNY BIZNIS

CENTROPE patrí medzi najrýchlejšie sa rozvíjajúce a najperspektívnejšie regióny v Európe a vyznačuje veľmi vysokým ekonomickým rastom. Patria sem štyri susediace krajiny: Slovensko, Česko, Rakúsko a Maďarsko.

Jeho pomyselné centrum tvoria mestá Viedeň a Bratislava (od seba vzdialené len 50km), rozkladá sa v okolí s polomerom okolo 200 km a žije tu okolo 6 miliónov obyvateľov.

Z hospodárskeho hľadiska je CENTROPE jedným z najväčších víťazov rozšírenia EÚ. Jeho odborné pracovné sily spolu s rozvinutou a stále sa zlepšujúcou infraštruktúrou, robia z neho miesto pre obchodné a investičné príležitosti, tak pre nadnárodné ako aj malé a stredne veľké podniky.

Dôkazom intenzívnej spolupráce v regióne sú aj programy spoločného rozvoja ako napríklad: Automobilový Cluster Centrope II, Twin Enterpreneurs, Energetický cluster, EAU, REACT, TwinRegion Expat Centra a ďalšie.

CENTROPE

EKONOMICKÉ
PARAMETRE REGIÓNU

Konkurencieschopnosť tohto regiónu sa bude naďalej zlepšovať, čo robí Centrope atraktívnou biznis lokalitou.

Optimálna kombinácia prosperujúceho hospodárstva, dobrých ekonomických parametrov a vysokej životnej úrovne poskytuje sľubné príležitosti pre investorov a perspektívny biznis. V regióne je vďaka vysokej vzdelanosti vysoko kompetentný personálny potenciál.

V kombinácii s krásnou prírodou a množstvom národných parkov, nespočetnými príležitosťami na športy, bohatou kultúrou a históriou patrí táto oblasť medzi najatraktívnejšie pre život a prácu.

Všetky krajiny regiónu sú charakteristické svojím rýchlym rastom HDP a produktivitou práce, ktorý je porovnateľný s hlavnými metropolami EÚ.

Svojou strategickou polohou uprostred Európy Centrope výrazne profituje a tvorí bránu EÚ trhu s veľkou kúpnou silou a dynamickými trhmi mladšej a ambicióznej časti Európy. Vstupom do EÚ v roku 2004 štáty Slovensko, Česká republika a Maďarsko nabrali v regióne ešte väčšiu silu.

Ekonomické tempo rastu v Bratislave dosiahlo v roku 2013 druhú najvyššiu pozíciu v celom CEE regióne (stredná a východná Európa), vyššiu ako v mnohých mestách západnej Európy. Napriek globálnej ekonomike experti predpovedajú tomuto regiónu ďalší rast, rýchlejší ako je európsky priemer.

  2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
EU 2,1 1,8 -0,4 0,3 1,8 2,3 2 2,4
EU 1,8 2,9 0,7 0 0,7 1,1 2 2,6
Czech Republic 2,3 1,8 -0,8 -0,5 2,7 5,3 2,5 4,4
Hungary 0,7 1,7 -1,6 2,1 4,2 3,5 2,3 4,1
Slovakia 5 2,8 1,7 1,5 2,8 4,2 3,1 4,9

Zdroj

HISTÓRIA REGIÓNU

je veľmi bohatá, píše sa od čias rímskej ríše, rieka Dunaj bola celé stáročia jednou z hlavných dopravných tepien Európy, mesto Viedeň bola celé stáročia jednou z hlavných európskych metropolí a tiež hlavným mestom Rakúska – Uhorska. Jeho súčasťou boli aj všetky štyri regióny Centrope.

Keďže cisárskym hlavným mestom bola Viedeň, smeroval najsilnejší politický, historický a kultúrny vplyv práve do tohto regiónu. Spoločná minulosť a historické okolnosti sa stali aj základom spolupráce v oblasti cestového ruchu. Zachovalé historické pamiatky a tradície – to všetko ponúka široké možnosti pre ďalší rozvoj cestového ruchu v regióne.

Viedeň je centrom kultúry regiónu a okrem iného aj medzinárodne uznávaným mestom hudby. Pôsobili tu veličiny ako Strauß, Mozart, Beethoven a Haydn.

Bratislava bola korunovačným mestom a bolo tu korunovaných 19 rakúsko- uhorských kráľov, medzi inými napríklad aj Mária Terézia v roku 1741.

Región ponúka kombináciu urbánnej KULTÚRY s nespočetným množstvom historických miest na strane jednej a na druhej strane širokospektrálne vyžitie v oblasti turizmu, gastronómie a športov. Okrem 8 Unesco pamiatok je tento región domovom slávnych múzeí, koncertných hál, umeleckých galérií. Nielen Viedeň, Bratislava alebo Brno sú fascinujúce miesta, ale aj rurálne oblasti poskytujú úžasné scény.

Región poskytuje PRÍRODNÉ ATRAKCIE zahŕňajúce 4 národné parky a miesta na outdoorové športové aktivity a TURIZMUS. Dunaj, Morava a Dyje sú zelenými pľúcami regiónu, Alpy, Karpaty a Tatry sú iba výberom z množstva hôr v regióne.

JEDNÝM Z NAJVÄČŠÍCH
POTENCIÁLOV RASTU JE VEDA

je tu viac ako 40 výskumných inštitútov, rovnako ako stovky vedeckých start-up projektov a sídla medzinárnodnýchfarmaceutických spoločností.

Región je veľmi populárny aj vďaka GASTRONÓMII a VINÁRSTVU.

Nielen jednotlivé oblasti Maďarska, Moravy, vinice Rakúska, vybrané lokality Slovenska, spolu 41 vínnych ciestale dokonca priamo v lokalite parku CEPIT, vo Vajnoroch.

Samotné víno je dokonca v názve Vajnory: od roku 1307, keď obec vlastnil cisterciánsky kláštor v rakúskom Heiligenkreuzi, sa začína používať nemecký názov Weinern, v nadväznosti na prevažujúcu činnosť tamojších obyvateľov - vinohradníctvo a vinárstvo. Toto pomenovanie sa uchovalo až do súčasnosti v poslovenčenej podobe Vajnory.

kontakt

CPT Infra s. r. o.
Panenská 8
811 03 Bratislava, Slovakia

OSTAŇME V SPOJENÍ
NÁŠ NEWSLETTER