Toggle menu

CEPIT
Central European Park
for Innovative Technologies
Bratislava

TECHNOLOGICKÝ PARK V SRDCI EURÓPY

REALIZUJTE SVOJE IDEY V EKONOMICKY ZAUJÍMAVOM PROSTREDÍ

CEPIT (Central European Park for Innovative Technologies Bratislava) je technologický park, ktorého ambíciou je vytvoriť špičkovú high-tech lokalitu v strednej Európe.

Má stavebne využiteľnú plochu 633.000m2 a 680.000m2 celkovú plochu: je to miesto plné možností, kde spoločnosti a investori môžu premeniť idey na realitu.

Tento priestor pre ambiciózne podnikanie sa nachádza v srdci Centrope – v Bratislave na Slovensku.

Strategická lokalita a areál s plochou 633.000m2 ponúka výhody dynamického podnikania: flexibilné možnosti investovania, efektívnu infraštruktúru, moderný environmentálny manažment až po vysoko kvalifikovanú pracovnú silu.

Flexibilný koncept umožňuje otvorené formy využitia, pokiaľ sú založené na inováciách a trvalej udržateľnosti. •Sme pripravení na flexibilné splnenie vašich požiadaviek už dnes.
V ideálnych ekonomických podmienkach regiónu a krajiny, s výbornou infraštruktúrou, na strategicky najvhodnejšom mieste v Európe.

Chcete investovať do veľkých plôch so zámerom investičného projektu alebo vás zaujímajú menšie plochy na podnikanie?

Pozemky sú ideálne pre:
  • Hi-tech a progresívne spoločnosti
  • Vedecké inštitúty
  • Výskumné a vývojové odvetvia
  • Vzdelávacie inštitúcie
  • Výstavné a kongresové priestory
  • Vytváranie „State of the art“ infraštruktúry pre medzinárodných tvorcov nových trendov

kontakt

CPT Infra s. r. o.
Panenská 8
811 03 Bratislava, Slovakia

OSTAŇME V SPOJENÍ
NÁŠ NEWSLETTER