Toggle menu

10
DÔVODOV
PRE CEPIT
1
SLOVENSKO
V CENTRE EURÓPY

Slovensko má strategickú polohu v centre Európy, hranice zdieľa s Rakúskom, Českou republikou, Poľskom, Maďarskom a Ukrajinou.

SR je krajina s najdynamickejším rastom v Európe a disponuje jednými z najvyšších parametrov hospodárskeho rastu v rámci EÚ.

Ekonomické podmienky pre spoločnosti a investorov sú prvotriedne.

SR je členom Európskej únie a NATO od roku 2004, mena je Euro od roku 2008.

2

VYSOKÉ EKONOMICKÉ
PARAMETRE

Vďaka svojmu dynamickému rozvoju sa Slovensko stalo jedným z najzaujímavejších regiónov v Európe, najmä pre zahraničných investorov.

Slovensko je rýchlo rastúcou ambicióznou krajinou a Bratislavský región je v EÚ šiestym najbohatším. Jeho HDP na obyvateľa sa rovnal 188 % priemeru Európskej únie (Štatistický úrad EU Eurostat 3/2017).

V produkcii HDP je SR dnes (2018) na úrovni dvoch tretín výkonnosti rakúskej a nemeckej ekonomiky.

V Bratislave sídlia renomované progresívne domáce i medzinárodné spoločnosti so zameraním na technológie.

3

BUSINESS FRIENDLY
KRAJINA

Za posledné roky ekonomika SR vykazuje stály nárast: v prvom štvrťroku 2018 narástla ekonomika medziročne o 3,6%. Odhady na ďalší rast sú okolo 4% medziročne. Zahraniční investori na Slovensku hodnotia hospodársku situáciu na Slovensku najlepšie za posledných osem rokov. Pozitívne hodnotí hospodársku situáciu na Slovensku 45 % opýtaných firiem.

Slovensko je celkovo druhá najatraktívnejšia lokalita pre investície v strednej a východnej Európe.

Aj naďalej sa očakáva, že daňová politika bude pre investorov priaznivá a vytvorí pre nich pozitívne stimuly.

4

CENTROPE REGION

CENTROPE je stredoeurópskym región a vyznačuje sa veľmi vysokým ekonomickým rastom.

Projekt vytvára priestor multilaterálnej spolupráce pre spoločenské inštitúcie v štyroch susediacich krajinách: SR, ČR, Rakúsku a Maďarsku.

Z hospodárskeho hľadiska je CENTROPE jedným z najväčších víťazov rozšírenia EÚ. Jeho odborné pracovné sily spolu s rozvinutou a stále sa zlepšujúcou infraštruktúrou, robia z neho miesto pre obchodné a investičné príležitosti, tak pre nadnárodné ako aj malé a stredne veľké podniky.

5

BRATISLAVA
– STRATEGICKÉ
M(I)ESTO

Región Bratislavy je podľa štatistík Eurostat 6.najbohatší a najvýkonnejší región v EÚ, čo je ukazovateľ najvyššieho HDP na obyvateľa.

Región má vďaka súčasnej priaznivej investičnej atmosfére a dopravným prepojeniam, ktoré sú v rámci rozširovania EÚ nevyhnutné, jedinečnú šancu optimálne formovať základné podmienky pre výskum, vývoj a inováciu.

6

SPOJENIE
A VÝHODNÁ
POLOHA

Bratislava je vynikajúca nielen svojou strategickou polohou, ale aj dopravným prepojením. Kľúčové diaľnice D1 a D2 prepájajú štát a rovnako ústia do okolitých krajín (ČR, Rakúska, Maďarska, Poľska a Ukrajiny).

Onedlho dobudovaná diaľnica D4 sprístupní CEPIT areál priamym výjazdom na Vajnory ešte viac a dostane areál do polohy najviac dostupných bodov Bratislavy a Slovenska v kontexte EÚ.

Doslova pár kilometrov (8km) od CEPIT je medzinárodné letisko M. R. Štefánika, čo zvyšuje logistickú atraktivitu areálu.

Bratislava je tiež dostupná po Dunaji lodnou dopravou (15km od CEPIT je prístav) a železničnou dopravou (15km).

Centrum mesta je 15km od CEPIT areálu a medzinárodné letisko Viedeň - Schwechat je 50km z Bratislavy

7

SÚČASŤ PROJEKTU EUSDR

CEPIT je súčasťou projektu EUSDR (EU Strategy for the Danube Region / Stratégia EU pre dunajský región), na ktorej sa zúčastňuje 14 štátov.

Jedným z hlavných cieľov je vývoj lacných dopravných ciest v makroregióne. Optimalizáciou infraštruktúry by sa mali prepojiť trhy na východe a západe regiónu.

Spoločnostiam logistického segmentu ponúka preto CEPIT výborné perspektívy.

8

 SILNÍ PARTNERI

CEPIT stavia na opore miestnych orgánov, národnej vlády a EÚ. Kľúčovým partnerom je aj SARIO, ktorý poskytuje cennú podporu spoločnostiam a investorom CEPIT.

Okrem toho CEPIT disponuje cennýmikontaktami s akademickou pôdou, univerzitami Bratislavy a Viedne.

Toto know-how, o ktoré sa radi podelíme, ponúka možnosti synergie a perspektívu využitia pre spoločný rast regiónu.

9

REŠPEKTUJEME
ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

a nasledujeme princípy trvale udržateľného rozvoja.

Kladieme veľkú dôležitosť na využívanie obnoviteľných zdrojov, ekologických konštrukčných materiálov, systému inteligentného vodného manažmentu a minimalizáciu odpadov.

10

INFRAŠTRUKTÚRA

Táto oblasť ponúka ideálne podmienky vo všetkých parametroch pre výstavbu nehnuteľností, ktoré možno plne prispôsobiť požiadavkám investora.

Celková plocha parku je 680.000m2, z toho 633.000m2 je stavebne využiteľná plocha

Kompletná infraštruktúra

Flexibilné možnosti projektovania a výstavby (veľkosti a rozloženia plotov)

Max. počet poschodí: 4 - 8

Projekcia a realizácia nehnuteľností podľa požiadaviek záujemcu

kontakt

CPT Infra s. r. o.
Panenská 8
811 03 Bratislava, Slovakia

OSTAŇME V SPOJENÍ
NÁŠ NEWSLETTER